วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

รถเมล์สาย 1 ถนนตก - ท่าเตียนสายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
1
4
ถนนตก - ท่าเตียน

  • รถธรรมดา (ครีม-แดง)

  • 05:00 - 23:00Preview Map
    เที่ยวไป
    เริ่มต้นที่ ถนนตก ไปตามถนนเจริญกรุง รพ.เจริญกรุง สน.วัดพระยาไกร วัดราชบัวขาว วัดราชสิงขร วัดจรรยาวาส วัดยานนาวา ห้างโรบินสัน ตลาดบางรัก รพ.เลิศสิน ปณ.บางรัก ไปรษณีย์กลาง สถานทูตโปตุเกส สนง.เขตสัมพันธวงศ์ เลี้ยวซ้ายถนนทรงวาด แยกขวาไปตามถนนตรีมิตร ประตูวัฒนธรรมไทยจีน รพ.เทียนฟ้า เลี้ยวซ้าย ถนนมหาราช (ไชน่าทาวน์) รร.ไวท์ออคิด แหล่งค้าทอง รร.คาเธ่ย์ รร.แกรนด์ แยกราชวงศ์ พาหุรัด เลี้ยวขวาถนนมหาไชย เลี้ยวซ้าย ถนนเจริญกรุง แหล่งค้าปืน ศาลาเฉลิมกรุง บ้านหม้อ สะพานมอญ กรมการรักษาดินแดน วัดเชตุพนฯ(วัดโพธิ์) ถนนท่าเตียน สุดเส้นทางท่าเตียน 
    เที่ยวกลับ
    เริ่มต้นที่ท่าเตียน ไปตามถนนท้ายวัง ท่าช้าง ท่าราชวรดิษฐ์ เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน ม.ศิลปากร พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) สนามหลวง เลี้ยวขวาถนนสนามไชย กระทรวงกลาโหม สนามไชย เลี้ยวซ้ายวังสราญรมภ์ กรมการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง วัดมังกรกมลาวาส(วัดเล่งเน่ยยี่) เลี้ยวซ้ายถนนข้าวหลาม เลี้ยวขวาถนนมหาพฤฒาราม เลี้ยวซ้ายถนนสี่พระยา เลี้ยวขวาถนนนเรศ เลี้ยวขวาถนนสุรวงศ์ ถนนเจริญกรุง ทางถนนตก สุดเส้นทางที่ถนนตก